კორპორატიული და კომერციული სამართალი

კორპორატიული და კომერციული სამართალი შანიძის და ნიკოლაძის იურიდიული ჯგუფის საქმიანობის მთავარი….

კანონშემოქმედებითი საქმიანობა

შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიულ ჯგუფს აქვს იურიდიული დოკუმენტების შედგენის მრავალმხრივი გამოცდილება, მათ შორის….

სპეციალური სავაჭრო კომპანია

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, თუ თქვენ ან თქვენი კომპანია გეგმავთ საქონლის რეექსპორტის, საბაჟო საწყობში საქონლის….

ტრანსპორტი

შანიძისა და ნიკოლაძის იურიდიულ ჯგუფს გააჩნია სატრანსპორტო სფეროში მოღვაწე კომპანიების იურიდიული მხარდაჭერის მრავალწლიანი ისტორია, მათ შორის…..